Klusdag

Er zal weer een lijst gemaakt worden zodat we straks weer spic en span het nieuwe vaarseizoen kunnen beginnen.

Openingstocht

v.a. de club met koffiepauze op het ons vertrouwde adres bij Ria & Ad in het dorp De Goorn.