Kanovereniging Flevo  kent naast de statuten een aantal reglementen. We zijn aangesloten bij het Watersportverbond en vallen daarom ook onder reglementen van het Watersportverbond. De statuten en reglementen zijn vastgesteld in algemene ledenvergaderingen van de vereniging.

Hieronder kan je de pdf bestanden vinden van De Statuten, Huishoudelijkreglement, Omgangsrelement, Gedragsregelement van Kanovereniging Flevo 2017