Klusdag

Er zal weer een lijst gemaakt worden zodat we straks weer spic en span het nieuwe vaarseizoen kunnen beginnen.